Utbildningar

Vi på Roadtrax AB tar ansvar för vårt arbete hela vägen- från planerings stadiet till utförandet. Därför tycker vi att det är viktigt med lagar och regler, krav och säkerhet vid en arbetsplats speciellt när vi och våra bransch kollegor befinner oss på trafikerade vägar.

Vi följer bransch utvecklingen, nya lösningar, säkerhets krav. Vi har nära kontakt och ständigt kommunikation med leverantörer, kunder och berörda aktiva kollegor i branschen. Vi försöker hålla oss informerade för att kunna erbjuda våra kunder det bästa lösningen till deras behov.

En del i vårt arbete är att säkerställa och underhålla vår kundskap. Det finns krav från olika myndigheter, kommuner och särskilda industrier att vi genomför en helt del utbildningar med jämna mellan rum.

Roadtrax AB kundskapp och intyg:

Arbete på väg Steg 1 Utökad (APV 1.1, 1.2, 1.3)- Vägarbetare och förare av väghållningsfordon under ledning av person med Steg 2.2 (ej TMA & intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar)

Arbete på väg Steg 2.1– Förare av väghållningsfordon vid intermittenta arbeten på skyddsklassade vägar samt TMA- förare

Arbete på väg Steg 2.2– Nivå 3A+3B Utmärknings ansvarig + Vakt och lots- Person med arbetsledning \ansvar

Arbete på väg Steg 2.3 – SBSV (svenska Branschförening för säkrare vägarbetsplatser)- Ansvarig montör för längsgående energiupptagande skydd

Stockholms Stad- Trafik Anordningar & Arbete i Offentlig Mark

Kompetens TR-Stål\E för montering och kontroll av enkla prefabricerade stålkonstruktioner- StBK AB (Stålbyggnadskontroll AB)- till exempel: vägportaler och vägvisning, skyltar, belysningsmast…

SSG Entre – en bransch standard för säkrare arbetsmiljö på industrianläggningar